Födoämnesallergi

Födoämnesallergi

Skillnad mellan allergi och intolerans

Orden allergi och intolerans används ibland felaktigt som synonymer. I själva verket är de olika saker, men gemensamt är att symtomen ofta är likartade och att kroppen på ett eller annat sätt inte kan hantera ett visst ämne på ett korrekt sätt. Både allergi och intolerans kan testas på ditt hår genom ett självtest.

I denna artikel går vi igenom:

Vad är allergi mot mat

Allergi mot exempelvis mat innebär att kroppen producerar antikroppar mot ett eller flera födoämnen. Av någon anledning tolkar kroppen ämnet som skadligt (även om det inte är det), vilket resulterar i att kroppen genom antikroppar försöker skydda kroppen. Det i sin tur skapar allergiska reaktioner. Varför allergier mot mat och andra ämnen uppkommer är inte helt fastställt i forskningen, men risken att bli allergisk tycks vara större om föräldrarna också är allergiska.

Allergitest på barn som visar positivt på vissa ämnen brukar även visa positivt även i högre ålder. Känsligheten kan försvinna eller bli bättre med tiden, men barn som effektivt undviker det allergiframkallande ämnet kan tyvärr utveckla allergier mot andra ämnen.

Matintolerans och matallergi

Skillnaden mellan matallergi och matintolerans är att vid intolerans så saknar kroppen det protein som krävs för att bryta ned ämnet, vilket kan skapa liknande symtom som de som uppkommer vid matallergi

Intoleranser och allergier mot viss mat är utbrett i Sverige. Allergi mot mat och födoämnen som mjölk, ägg, nötter, fröer, fisk, skaldjur, soja och vete är bland de vanligaste allergiframkallande ämnena. Självtest för allergi och intolerans blir allt vanligare i takt med att forskning och teknik blir mer precis, samtidigt som pålitligheten ökar. Allergitest kan utföras med hjälp av till exempel hår eller blodprover.

Matallergi symtom

Symtomen för matallergi och matintolerans kan som sagt i många fall vara likartade. Några gemensamma symtom är:

 • Magsmärtor eller gasig mage
 • Diarré
 • Utslag och eksem

Allergiska reaktioner kan uppstå runt munnen, i magen och tarmarna, och på huden. Matintolerans brukar ofta visa sig i problem med magen, tarmar och avföring.

Huruvida du är allergisk eller överkänslig/intolerant mot mat är svårt att avgöra själv. Det är viktigt att få korrekt diagnos och behandling, och vi rekommenderar därför alltid att uppsöka läkare eller vårdcentral om du är det minsta osäker.

Allergitest hår

Det finns flera sätt att testa om du är allergisk eller inte. Pricktest på huden eller blodprov är de vanligaste metoderna på vårdcentraler. Självtest för allergi kan också använda hår för att undersöka vilka ämnen du är allergisk eller intolerant mot.

Självtester för allergi är utformade för att enkelt kunna utföras hemifrån och kan täcka allt från födoämnen till tungmetaller. Vissa erbjuder också kostguider eller andra extratjänster. För dig som vill se vilka ämnen som tenderar att orsaka problem i din kropp, kan ett allergitest eller intoleranstest på hår vara ett bra första steg. Eftersom allergitest på hår endast kräver ett par hårstrån är det i princip en helt icke-invasiv procedur. Har du allvarliga problem som påverkar ditt arbete och/eller vardag rekommenderar vi att testa dig på en vårdcentral.

Allergitest och intoleranstest på hår har en likartad process för dig. I båda fallen skickar du iväg ett antal hårstrån till ett labb som sedan analyserar historiken som finns i håret. Sedan får du ett resultat hemskickat till brevlådan eller till din e-post efter några veckor.

Intoleranstest på hår – hur fungerar det?

Intoleranstest på hår – hur fungerar det?

Att göra justeringar i dieten kan ge mirakulösa effekter på din kropp och ditt välbefinnande, det är det inget tvivel om. Men det är svårt att anpassa kosten utan någon grund. Ett intoleranstest är en bra start eftersom det visar vilka ämnen du potentiellt kan vara intolerant mot. Men hur pålitligt är intoleranstest och finns det några risker?

I denna artikel ska vi gå igenom följande viktiga avsnitt:

Intoleranstest på hår

Att testa hårstrån blir ett allt vanligare sätt för att hitta överkänsligheter och intoleranser i din kropp. Det finns flera anledningar till att hår används för att testa intolerans. Här är några av fördelarna med att använda vårt intoleranstest på hår:

 • Hår växer hela tiden och lagrar information om din kropp och ditt välmående
 • Inget besök på vårdcentral nödvändigt – klipp av några hårstrån hemma och skicka till vårt labb för analys
 • Metoden är helt noninvasiv – smärtfri, säker och enkel
 • Vårt intoleranstest på hårstrån testar över 750 olika ämnen
 • Svarsresultat till din e-post inom 15 arbetsdagar

Intoleranstest på blodprov går också att göra, men det är en invasiv metod, som oftast uppfattas obehaglig och dyr. Läs mer om skillnaden mellan invasiv och non-invasiv testmetod här.

Hur pålitligt är resultatet?

Test av hår för att upptäcka intolerans och överkänslighet mot vissa ämnen är ett hett debatterat ämne. Det finns forskare som påstår att det inte alls går att få något trovärdigt resultat genom att testa hårstrån. Det finns också forskare som säger motsatsen. Bland näringsterapeuter har metoden använts länge och massor av positiva omdömen finns tillgängliga från människor som använt testet för alla som gör en snabb google-sökning. Forskningen är i dagsläget inte helt enig.

Intoleranstest trovärdighet / pålitligt

Det är alltid en god idé att vara skeptisk kring saker som berör ens kropp och välmående. Det är också bra att lita på sjukvården och söka hjälp när man behöver det, inklusive test för intolerans, överkänslighet eller allergi. Det är dock också viktigt att inse att vetenskaplig forskning tar sin tid, svänger i sina resultat och kan skapa diskussioner som är svåra att tolka för gemene man. Detta är speciellt sant när nya koncept introduceras. Det är en nödvändig och sund process som forskning behöver genomgå för att till slut komma så nära sanningen som möjligt.

Intoleranstest hår recension / omdöme / kundreferenser

På intoleranstest.se har vi fått många positiva omdömen och kundreferenser som vittnat om väsentliga förbättringar i livskvalitet. De flesta finns att läsa på produktsidorna, t.ex. här. Men självklart finns det även de kunder som inte alls känner igen sig i resultaten. Detta kan självklart bero på ett flertal anledningar, men den mest förekommande anledningen är att man förväxlar intolerans med allergi. Läs mer om skillnaden här.

Riskfritt att testa

I teorin är det alltså svårt att idag fastställa om test av hår är ett pålitligt sätt att mäta intolerans rent vetenskapligt. I praktiken är det dock enkelt. Vårt intoleranstest innebär nämligen inte någon som helst risk, förutom att du förlorar ett par hårstrån till vårt labb. Därför kan det vara smidigt att använda vårt intoleranstest för hemmabruk, se resultatet och eventuellt testa att ta bort vissa saker från din diet och se om du märker någon skillnad – det fungerar för väldigt många. Vi rekommenderar alltid att rådfråga läkare om du är det minsta osäker, framför allt om du lider av besvär som påverkar din vardag, sociala umgänge och arbete.

Intoleranstest vårdcentral?

Det är idag endast de med stor övertalningsförmåga som kan genomföra ett intoleranstest på vårdcentral, eller de som har en privat sjukvårdsförsäkring som kan få gjort ett intoleranstest.

Vad innebär icke-invasiv och non-invasiv?

Både icke-invasiv och noninvasiv är medicinska begrepp. Invasiv och icke-invasiv används generellt för att beskriva en sjukdomsspridning eller för ett ingrepp på kroppen. En sjukdom som har invasiv process sprider sig till andra delar av kroppen. Det kan exempelvis vara infektioner eller maligna tumörer.

Ett invasivt ingrepp innebär att man tränger in i kroppen genom antingen kirurgi eller ett kroppshål. Invasiva ingrepp kommer alltid med högre risker för infektioner och annat. Det är därför ett ständigt mål för medicinforskningen att minimera antalet invasiva ingrepp.

Icke-invasiv är motsatsen till invasiv och beskriver alltså antingen en sjukdom som inte sprider sig till andra vävnader eller ett ingrepp som inte kräver att man tränger in i kroppen.

Ordet noninvasiv är i princip samma sak som icke-invasiv, men används primärt för att karaktärisera undersökningar och tester. Noninvasiva tester, som till exempel vårt intoleranstest med hjälp av hår, är ett sådant test (förutom att du då förlorar några hårstrån). Det är ett test som är helt riskfritt. Ingrepp och tester som går att göra icke-invasivt eller noninvasivt är alltid att föredra framför invasiva.

Sammanfattningsvis är noninvasiva tester och undersökningar inte bara enklare och smidigare – de är också något som hela medicinforskningen strävar efter. Enklare och smidigare tester är så klart viktiga faktorer, men det är framför allt säkerheten och den lägre risken som är de verkliga förmånerna.

Hårmineralanalysens vara och icke vara

Hårmineralanalysens vara och icke vara

En hårmineralanalys kan utföras i olika syften och på olika platser. Vår hårmineralanalys utförs helt och hållet online hemifrån, men det finns också kliniker i Stockholm och övriga Sverige som utför analyser av hår. Gemensamt för i princip alla dessa analyser och tester är att de relaterar till kost och hälsa, och grundar sig i informationen som lagras i hårstrån under en längre tid.

I denna artikel ska vi gå igenom:

Hårmineralanalys online

När det kommer till tester för hemmabruk som mäter antalet ämnen för intolerans, är vår håranalys klart bäst i test med över 750 ämnen, både livsmedel, icke-livsmedel och näringsämnen. Andra tester kan vara utformade för att hitta underskott av olika näringsämnen, och vissa kommer med kostplaner för att råda bot på underskottet och skapa en mer balanserad hälsa. Vilket test som är ”bäst” beror så klart helt på vad man är ute efter. Idag finns det nog ingen forskare som förnekar korrelationen mellan kost och hälsa.

Hårmineral analys

Vill man möta en expert och diskutera kostrådgivning, matintoleranser, allergier, håranalys och dess trovärdighet och liknande är det antagligen en god idé att besöka exempelvis en näringsterapeut eller vårdcentral. Det är dyrare, lite mer omständligt, men ibland kan ett personligt möte vara precis det man behöver. Fördelen med vårt test är istället bekvämligheten, enkelheten, ett billigare pris och testets omfattning och fokus på matintolerans och andra intoleranser.

Med vårt test får du testets resultat skickat på e-post och kan sedan själv i lugn och ro analysera, eventuellt skapa nya rutiner i din vardag och känna efter vad som fungerar bäst. För många människor fungerar den metoden bättre än allmäna guider om hur just du bör äta och leva.

Hårmineralanalys – kritik och trovärdighet

Att göra en hårmineralanalys online är helt riskfritt ur ett fysiskt perspektiv. Det enda du ger ifrån dig i vårt intoleranstest är ett par hårstrån som analyseras i vårt labb i Storbritannien. I övrigt är det inget invasivt ingrepp eller test. Du behöver över ingen utrustning över huvud taget, förutom en sax. Kritiken mot hårmineranalyser handlar alltså inte alls om risker på din kropp eller hälsa. Kritiken riktar sig istället mot testernas pålitlighet, och de eventuella åtgärder som kan komma att tas av individer som använder testet resultat felaktigt.

Håranalys trovärdighet

Här är en sammanfattande analys av debatten och forskningen kring håranalysens pålitlighet och några tips på hur du bäst kan använda testet på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Först och främst är vi på intoleranstest.se förespråkare av medicinsk forskning. Man ska respektera och förstå syftet med den rigida process som utförs för att nå fram till slutsatser som hjälper människor att må bättre. Vetenskapliga tester, hypoteser och kritik bör alltid tas seriöst, även vid helt riskfria tester som en hårmineralanalys. Några punkter som ofta går förlorade i diskussionen, men som är viktiga att komma ihåg är bland annat:

Hårmineralanalys kritik:

 • Tusentals vetenskapliga artiklar publiceras varje vecka – ingen människa i världen kan hålla sig fullkomligt uppdaterad om allt
 • Flera av dessa forskningsartiklar stödjer tesen om hårmineralanalysens funktion och trovärdighet
 • Huvudsakliga syftet är att du ska må bra – om du kan uppnå detta med hjälp av en hårmineralanalys – gärna kompletterat med läkares rekommendationer och eventuellt andra tester – så är hårmineralanalys definitivt värt det, oavsett hur diskussionen ser ut
 • Forskningen kring håranalyser är 30 år gammal och nya upptäckter görs fortfarande nästan dagligen
 • I princip alla är överens om att en hårmineralanalys är den mest praktiska metoden för att inspektera kroppens mineralerhalt

Sund hårmineralanalys för bättre hälsa

Det går inte motsäga att vårt intoleranstest har hjälpt tusentals människor – inte bara människor som känner sig trötta eller sjuka. Många som anser sig helt friska har vittnat om en mer harmonisk sinnesstämning efter analysen av hårmineraler. En hårmineralanalys bör användas med sunt förnuft. Med ett öppet sinne, en hälsosam skepsis och förmåga att känna efter kan du använda testets resultat för att göra justeringar i din diet som ger dig bättre hälsa. Vi rekommenderar alltid att kontrollera med en läkare eller dietist om du ska göra större förändringar på din kost. Det skadar aldrig att få flera perspektiv och input från olika källor.

Hårmineral-analys pris

Oavsett om du vill göra din Håranalys i Stockholm eller på annan ort, så kan du enkelt genomföra ett intoleranstest hemifrån utan att besöka varken vårdcentral eller läkare. Läs mer om intoleranstest på vår webbsida.

Hårmineralanalys och bioresonansterapi

Hårmineralanalys och bioresonansterapi

Hårmineralanalys är till viss del relaterat till begreppet bioresonansterapi (engelska: bioresonance therapy). Bioresonans använder sig av elektromagnetiska vågor och mönster för att upptäcka och rätta till fysiologiska störningar. Elektromagnetiska frekvensmönster omger alla ämnen och celler i kroppen, och varje frekvensmönster är unikt för det specifika ämnet. Enkelt förklarat så läser en “bioresonansmaskin” in kroppens reaktion och eventuella motstånd på olika ämnen genom frekvensmönstret, och justerar frekvensen för att behandla problem i kroppen.

I denna artikel ska vi gå igenom:

Hårmineralanalys och bioresonansterapi

Näringsterapeuter, tandläkare, veterinärer och läkare erbjuder ofta båda dessa metoder för att upptäcka och behandla överkänsligheter och intoleranser i kroppen. Gemensamt för hårmineralanalys och bioresonansterapi är till exempel:

 • Behandling och test är helt smärtfria och icke-invasiva / noninvasiva (läs om skillnaden här)
 • Båda är relativt nya och omdebatterade forskningsrön inom näringslära och screeningverktyg för intoleranser och allergier i kroppen
 • Båda används normalt som komplement till mer traditionella tester och behandlingar för ett mer balanserat tillvägagångssätt
 • Metoderna kan användas på både människor och djur

Intoleranstest och bioresonansterapi på djur

Att kosten har stor inverkan på vår hälsa är det ingen som motsäger. Både vilda och domesticerade djur (husdjur) påverkas så klart också av kosten. Den naturliga och organiska kost som vilda djur får i sig är svår att exakt återskapa hos våra husdjur. Precis som människor kan till exempel hundar överleva på en ganska varierad och mer eller mindre hälsosam kost. Ett hårmineraltest för husdjur kan vara ett bra sätt för att få information om din hund eller katt visar tecken på matintolerans.

Vårt intoleranstest för djur (ibland felaktigt benämnt allergitest djur) mäter 30 av de vanligaste ämnena som hittas i den hund- och kattmat som finns i de flesta livsmedelsbutiker. Några av ämnena är korn, majsmjöl, gluten, råg, soja, vete, hirs, fläsk, ägg och lax. Precis som hårmineraltestet som används på människor, är allt som krävs några hårstrån från din hund eller katt. Du behöver inte vänta på något testkit eller någon utrustning, utan du skickar helt enkelt in hårstråna i ett kuvert till oss och får testresultatet skickat på e-post så fort analysen av hårstråna är färdig.

När intoleranstest och håranalys kan hjälpa ditt djur

Om din katt eller hund verkar lida av besvär som du misstänker kan bero på kosten, kan det alltså vara värt att göra ett intoleranstest för ditt husdjur. Vi rekommenderar alltid att rådgöra med veterinär om du är det minsta osäker på ditt husdjurs diet eller välmående, innan du gör några större koständringar utifrån intoleranstestet.

Även bioresonansterapi används flitigt på djur. I Tyskland, där behandlingsmetoden grundades på 70-talet, uppskattas ungefär 800 veterinärer använda metoden. Rent tekniskt är behandlingen mycket lik den som utförs på människor eftersom principen med elektromagnetiska fält fungerar likadant oavsett ämnen. Några skillnader har dock införts av rent praktiska skäl, till exempel kring mobilitet.

Håranalys i Stockholm och övriga Sverige

Intoleranstest används av alltfler näringsterapeuter i Sverige, både på människor och djur. Det är som sagt framför allt i Tyskland som metoden fått fäste på riktigt, men utvecklingen i Sverige går stadigt framåt.

Huruvida det är bäst att besöka en näringsterapeut eller använda vår hårmineralanalys online beror helt på din situation. Att göra vårt hårmineraltest online från ditt hem har fördelen att det är billigare och enklare om du specifikt är ute efter att få information om eventuella intoleranser i din kropp. Att träffa en legitimerad terapeut är naturligtvis positivt om du känner att du vill diskutera och bolla idéer.

I dagsläget finns det alltså stora möjligheter att göra intoleranstest genom håranalys i framför allt Stockholm, men också på flera andra orter i Sverige. Och så klart online på intoleranstest.se. I takt med att forskningen går framåt och fler får upp ögonen för hårmineraltestets fördelar kan man gissa att det snart poppar upp fler kliniker som erbjuder denna typ intoleranstester.